Utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för studier på gymnasial nivå och vuxennivå, arbetsbefrämjande åtgärder och integrationsfrågor.