Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens mål och ansvarsområden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för studier på gymnasial nivå och vuxennivå, arbetsbefrämjande åtgärder och integrationsfrågor.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens mål

Utifrån Varbergs kommuns vision har utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål och inriktningar för den egna verksamheten.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har antagit tre nämndsmål för 2024–2027:

  • Utbildning och kunskap i fokus
  • Förutsättningar för arbete och god integration
  • Välmående och delaktighet för alla

Ansvarsområden

Nämnden beslutar om ramar och mål för verksamheterna, fördelar budget och följer regelbundet upp och utvärderar verksamheterna. I utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag ingår också att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om.

Ansvarig förvaltning

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen förbereder och genomför de beslut som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattar.

Publicerad den:

Senast Ändrad: