Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för fysisk planering och hur bebyggelse i olika områden ska uppföras, förändras eller bevaras samt myndighetsutövning i samband med detaljplanering och bygglov. Nämnden ansvarar också för kommunens försörjning av grundläggande geografisk information.