Överförmyndarnämnden

Varbergs, Falkenbergs och Marks kommun har en gemensam överförmyndarnämnd som kallas Överförmyndare i väst. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.