Nämnder

Den dagliga verksamheten utförs av kommunens förvaltningar. Nämnderna är förvaltningarnas politiska ledning.