Hamn- och gatunämnden

Hamn- och gatunämnden ansvarar för trafikfrågor och offentliga miljöer i kommunen.