Hamn- och gatunämndens mål och ansvarsområden

Hamn- och gatunämnden ansvarar för trafikfrågor och offentliga miljöer i kommunen.

Hamn- och gatunämndens mål

Hamn- och gatunämnden har brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål för den egna verksamheten. Hamn- och gatunämndens mål för perioden 2024-2027 är:

  • Invånare i Varbergs kommun är inkluderade och kan påverka utformningen och nyttjandet av offentliga miljöer.
  • Bättre möjligheter för näringslivet och invånare att etablera sig och utvecklas i Varberg.
  • En organisation som har mod att göra nytt för att möta medborgarnas behov.
  • Hela Varberg har en utvecklad grönstruktur som främjar goda livsmiljöer och biologisk mångfald.

Styrdokument

Reglemente för Hamn- och gatunämnden Pdf, 633.5 kB.

Delegationsordning för Hamn- och gatunämnden Pdf, 865 kB.

Ansvarsområden

Hamn- och gatunämndens ansvarsområden är:

  • Kommunala gator och vägar och gång- och cykelvägar
  • Trafik- och parkeringsfrågor
  • Parker, grönområden, torg och andra allmänna platser
  • Kommunala lekplatser, badplatser, motionsspår och offentliga toaletter
  • Varbergs innerhamn och Träslövsläges hamn samt Varbergs flygplats

Ansvarig förvaltning

Hamn- och gatuförvaltningen förbereder och genomför de beslut som hamn- och gatunämnden fattar.

Publicerad den:

Senast Ändrad: