Hamn- och gatuförvaltningen

Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar för kommunens trafiksystem och offentliga miljöer.

Hamn- och gatuförvaltningen har ca 140 medarbetare och är organiserad i avdelningarna; trafik, offentliga rummet, projekt, drift, anläggning, ekonomi och administration samt förvaltningschefens stab.

Ansvarsområden

Inom förvaltningens uppdrag finns bland annat:

  • kommunala gator och vägar och gång- och cykelvägar
  • trafik- och parkeringsfrågor
  • parker, grönområden, torg och andra allmänna platser
  • kommunala lekplatser, badplatser, motionsspår och offentliga toaletter
  • Varbergs innerhamn och Träslövsläges hamn samt Varbergs flygplats.

Skötsel och anläggningsverksamhet drivs både i egen regi och på entreprenad.

Politisk styrning

Hamn- och gatuförvaltningen styrs av hamn- och gatunämnden.

Ledning

Tf förvaltningschef: Cecilia Strömer

Telefon: 0340-88 000 (via kontaktcenter)

Kontakt

Telefon: 0340-88 000 (via kontaktcenter)

E-post: hgn@varberg.se

Postadress: Varbergs kommun, 432 80 Varberg

Besöksadress: Östra Långgatan 18

Publicerad den:

Senast Ändrad: