Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet.

Kultur- och fritidsförvaltningen har ca 140 medarbetare och är organiserad i två avdelningar: fritidsavdelningen och kultur- och biblioteksavdelningen.

Ansvarsområden

Förvaltningen ansvarar bland annat för:

  • uthyrning och drift av idrottsanläggningar samt stöd och bidrag till föreningar
  • konst- och kulturverksamhet inklusive inköp av konst till offentlig miljö
  • kulturskola och biblioteksverksamhet
  • mötesplatser och fritidsaktiviteter för ungdomar, seniorer och personer med funktionsnedsättningar.

Politisk styrning

Kultur- och fritidsförvaltningen styrs av kultur- och fritidsnämnden.

Ledning

Förvaltningschef: Anna Reinhardt

Telefon: 0340-88 000 (via kontaktcenter)

E-post: anna.reinhardt@varberg.se

Kontakt

Telefon: 0340-88 000 (via kontaktcenter)

E-post: kfn@varberg.se

Postadress: Varbergs kommun, 432 80 Varberg

Besöksadress: Besöksadress: Norra Vallgatan 14

Publicerad den:

Senast Ändrad: