Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för omsorg om äldre- och funktionshindrade och arbetar för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare.

Socialförvaltningen har ca 1 880 medarbetare och är organiserad i fem avdelningar; individ och familj, funktionsstöd, särskilt boende, hemtjänst och hälso- och sjukvård. Det finns även stabsfunktioner för ekonomi, HR och kvalitetsarbete.

Ansvarsområden

Socialförvaltningen ansvarar bland annat för:

  • Hemtjänst
  • Vård- och omsorgsboenden för äldre och personer med funktionsnedsättning.
  • Stöd till personer med funktionsnedsättning
  • Ekonomisk hjälp och stöd
  • Stöd till familjer och barn/unga
  • Stöd för att komma ur missbruk
  • Stöd vid våld och hot

Inom flera av våra verksamhetsområden kan du välja mellan att ett privat företag utför hjälpen (till exempel din hemtjänst) eller att den utförs i kommunens egen regi.

Politisk styrning

Socialförvaltningen styrs av socialnämnden.

Förvaltningschef

Tf förvaltningschef: Ola Viestam, ola.viestam@varberg.se

Kontakt

sn@varberg.se

Telefon: 0340-88 000 (Via kontaktcenter Varberg direkt)

Fax: 0340-101 84

Postadress: Varbergs kommun, 432 80 Varberg

Besöksadress: Birger Svenssons väg 26

Publicerad den:

Senast Ändrad: