Förskole- och grundskoleförvaltningen

Förskole- och grundskoleförvaltningen består av verksamhetsområdena förskola, grundskola och barn- och elevhälsa.

Förskole- och grundskoleförvaltningen har cirka 2000 medarbetare och ansvarar för att utbilda barn och elever för att stärka deras valkompetens inför vidare studier och arbetsliv.

Ansvarsområden

Inom förskole- och grundskoleförvaltningens verksamhet finns:

  • 45 kommunala förskolor
  • 22 grundskolor
  • två anpassade grundskolor
  • en resursskola.

Politisk styrning

Förskole- och grundskoleförvaltningen styrs av förskole- och grundskolenämnden.

Ledning

Förvaltningschef: Carina Uvenfeldt

Telefon: 0340-88 000 (via kontaktcenter)

E-post: carina.uvenfeldt@varberg.se

Kontakt

Telefon: 0340-88 000 (via kontaktcenter)

E-post: fgn@varberg.se

Postadress: Varbergs kommun, 432 80 Varberg

Besöksadress: Östra Långgatan 14

Publicerad den:

Senast Ändrad: