Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. I fullmäktige sitter 61 ledamöter som beslutar i frågor som är av principiellt avgörande karaktär, som kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi.

Kommunfullmäktige beslutar exempelvis om budget, skattesats, avgifter för kommunal service samt om nämndernas organisation och verksamhet. De väljer ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och beslutar om ekonomisk ersättning till de politiskt förtroendevalda. Vid varje ny mandatperiod beslutar fullmäktige om mål och inriktning för den kommande fyraårsperioden.

Mandatfördelning

Under mandatperioden 2022-2026 finns nio partier representerade i kommunfullmäktige.

‌Mandatfördelning 2022-2026
Socialdemokraterna
19
Moderaterna
13
Sverigedemokraterna
9
Centerpartiet6
Liberalerna4
Vänsterpartiet3
Kristdemokraterna
3
Tjugofyrasju2
Varbergspartiet2
Totalt61

Kommunfullmäktiges presidium

  • Ordförande, Karl Gunnar Svensson (KD)
  • 1:a vice ordförande, Sven Andersson (M)
  • 2:a vice ordförand, Håkan Johannesson (S)

I förtroendemannaregistret kan du se alla politiker i kommunfullmäktige Länk till annan webbplats..

Kommunfullmäktiges möten

Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad med undantag för juli och augusti. Mötena är offentliga och går att följa på plats eller via sändningar. Följ kommunfullmäktiges sammanträden.

Aktuella ärenden till kommunfullmäktige

Tider och exempel på ärenden som kommer beslutas om på sammanträdet annonseras på varberg.se, i Hallands Nyheter och i Varbergs Tidning veckan innan sammanträdet.

Möteshandlingar laddas upp på sidan kom kommunfullmäktiges möten och protokoll. I dem kan du läsa mer om varje ärende.

Valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning förbereder alla val av ledamöter till kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Den förbereder också val av kommunens representanter till bolag och organisationer.

Publicerad den:

Senast Ändrad: