Kommunfullmäktiges protokoll och kallelser

Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad med undantag för juli och augusti. Mötena är offentliga och går att följa på flera olika sätt. Här hittar du aktuell kallelse och protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden.