Kommunfullmäktige, kallelser och protokoll

Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad med undantag för juli och augusti. Mötena är offentliga och går att följa på flera olika sätt. Här hittar du aktuell kallelse och protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden.

Det finns flera sätt att följa kommunfullmäktiges sammanträden, både direkt och i efterhand. Du kan också skicka in frågor till allmänhetens frågestund.

Följ kommunfullmäktiges sammanträden

Allmänhetens frågestund

Tider och exempel på ärenden som kommer beslutas om på sammanträdet annonseras på varberg.se, i Hallands Nyheter och i Varbergs Tidning veckan innan sammanträdet.

Kallelse med handlingar

I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Protokoll

I protokollet kan du läsa hur man beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut så snart det är justerat.

Justering av ett protokoll betyder att de beslut som står i protokollet överensstämmer med de beslut som togs under mötet. När protokollet är justerat blir det offentligt och publiceras på webbplatsen.

Sammanträdesdagar

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2024

Datum

Tid

16 januari

18:00

15 februari

18:00

19 mars

18:00

16 april

18:00

14 maj

18:00

18 juni

18:00

17 september

18:00

15 oktober

18:00

12 november

09:00

10 december

18:00

Publicerad den:

Senast Ändrad: