Utbildnings- och arbets­marknads­nämnden och utbildnings- och arbets­marknads­nämndens arbets­utskott, protokoll och kallelser

Här hittar du aktuell kallelse till och protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden.

I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. I protokollet kan du läsa hur utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut så snart det är justerat.

Protokoll

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Kallelse

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdagar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdesdagar 2024

Datum

Tid

16 februari

08:30

25 mars

08:30

20 maj

08:30

17 juni

08:30

26 augusti

08:30

23 september

08:30

18 november

08:30

16 december

08:30

Kontakt
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Besöksadress: Borgmästaregatan 20

Publicerad den:

Senast Ändrad: