Valnämndens protokoll

Här hittar du  protokoll från valnämndens sammanträden.

I protokollet kan du läsa hur valnämnden beslutat i de olika ärendena. Protokollen läggs ut så snart det är justerat.

Protokoll

Kommunkansliet

Publicerad den:

Senast Ändrad: