Politiker i Varbergs kommun

I Varberg har drygt 200 av kommunens invånare politiska uppdrag i nämnder, styrelser, råd och grupper. Tre av dessa är heltidsengagerade politiker. Övriga är politiker på sin fritid. I vårt förtroendemannaregister kan du hitta kontaktuppgifter till politiker och få information om deras politiska uppdrag.

Politikerna representerar de partier som kommunens invånare röstar fram vart fjärde år. De styr kommunen genom att sitta i olika nämnder, styrelser och råd. Politikerna fattar de avgörande besluten om vad som ska göras i kommunen och lägger till exempel förslag på förändringar och förbättringar.

Register över förtroendevalda

Du kan kontakta en politiker om du vill diskutera något eller har en fråga. I registret över förtroendevalda hittar du kontaktuppgifter till politikerna och information om vilka förtroendeuppdrag de har.

Förtroendevalda Varbergs kommun (tromanpublik.se) Länk till annan webbplats.

Politiska partier

Under mandatperioden 2022-2026 styrs Varbergs kommun av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna under samarbetsnamnet Varbergsalliansen. Koalitionen styr med stöd av Varbergspartiet. Övriga partier i kommunfullmäktige är Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Tjugofyrasju.

Läs mer om partierna på deras respektive webbplatser. Länkarna nedan går direkt till partiernas lokala avdelningar.

Publicerad den:

Senast Ändrad: