Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll och kallelser

Här hittar du aktuell kallelse till och protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträden.

I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Vissa uppgifter och bilagor kan vara sekretessbelagda varför de inte är tillgängliga nedan. Vill du få tillgång till bilagor som inte finns med nedan och som inte är sekretessbelagda kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningens nämndssekreterare. Om ingen kallelse finns tillgänglig nedan finns det inget aktuellt dokument upprättat ännu.

I protokollet kan du läsa hur miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut så snart det är justerat.

Kallelse

Protokoll

Sammanträdesdagar

Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdesdagar 2024

Datum

Tid

8 februari

13:30

28 mars

13:30

30 maj

13:30

27 juni

13:30

29 augusti

13:30

26 september

13:30

7 november

13:30

19 december

13:30

Kontakt
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Besöksadress: Drottninggatan 17

Publicerad den:

Senast Ändrad: