Politiker i krisledningsnämnden

I Varbergs kommun utgörs krisledningsnämnden av förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott.

  • Ordförande, Ann-Charlotte Stenkil (M)
  • Första vice ordförande, Tobias Carlsson (L)
  • Andra vice ordförande, Jeanette Qvist (S)

Ledamöter: Andreas Havasi (SD), Kent Norberg (S)

Publicerad den:

Senast Ändrad: