Valnämndens mål och ansvarsområden

Valnämnden ansvarar för val och sammanträder i princip endast när det är aktuellt med val eller folkomröstningar.

Enligt vallagen ska det finnas en valnämnd i varje kommun. Valnämnden är lokal valmyndighet, det innebär att den ansvarar för planering och genomförande av valen till Europaparlamentet, riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige. Nämnden ansvarar också för genomförandet av nationella och kommunala folkomröstningar.

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning förbereder och genomför de beslut som valnämnden fattar.

Publicerad den:

Senast Ändrad: