Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst har det övergripande ansvaret för att förebygga och avhjälpa oönskade händelser i Varbergs- och Falkenbergs kommuner.

Ansvarsområden

Räddningstjänsten Väst ansvarar för skydd mot

ansvarar för de båda kommunernas skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor och stödjer dem i andra, däribland kommunernas skyldigheter enligt lag om extraordinära händelser, det brottsförebyggande arbetet och i plan- och byggprocessen.

Räddningstjänsten Väst verksamhet finns på tio orter i de två kommunerna; Varberg, Falkenberg, Kungsäter, Skällinge, Väröbacka, Veddige, Tvååker, Vessigebro, Fegen och Ullared. 

Ägarskap

Räddningstjänsten Väst är ett kommunalförbund som drivs och verkar i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Medlemskommunerna ger förbundet uppdrag i form av ett ägardirektiv.

Styrelse

En direktion som består av ledamöter från de båda medlemskommunerna, Varberg och Falkenberg, utgör den politiska styrningen för förbundet.

 

Publicerad den:

Senast Ändrad: