Vivab, Vatten och Miljö i Väst AB

Vivab ser till att du som bor och verkar i Varbergs kommun har tillgång till friskt vatten i kranen. Bolaget ansvarar också för kommunens avloppsystem, återvinningscentraler och avfallshantering.

Ansvarsområden

Vivab ansvarar för följande delar av den kommunala servicen:

  • vatten- och avloppsanläggningar
  • återvinningscentraler
  • insamling av hushållsavfall (sköts genom extern entreprenör).

Ägarskap

Vivab ägs till hälften av Varbergs kommun genom anläggningsbolaget Varberg Vatten AB och till hälften av Falkenbergs kommun genom anläggningsbolaget Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB.

Styrelse

Vivabs styrelse utgörs av ledamöterna i anläggningsbolagen Varberg Vatten AB och Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB. Varbergs kommunfullmäktige utser ledamöterna för Varberg Vatten AB.

Hela styrelsen presenteras på Vivabs webbplats: Vivabs styrelse- vivab.se Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: