Varbergs Bostads AB

Varbergs Bostads AB har i uppdrag att främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Ansvarsområden

Bolaget ska verka för att det byggs både hyres- och bostadsrätter och bidra
till att möta behoven för människor i olika livssituationer. I uppdraget ingår att ta hänsyn till miljön, ta boendesocialt ansvar och främja kundernas boendekvalitet.

Ägarskap

Varbergs Bostads AB ägs av Varbergs kommun genom Varbergs Stadshus AB.

Styrelse

Styrelsen i Varbergs Bostad utses av Varbergs kommunfullmäktige. Utöver den politiskt tillsatta styrelsen tillsätter arbetstagarorganisationerna två ledamöter.

Publicerad den:

Senast Ändrad: