Servicenämndens mål och ansvarsområden

Servicenämnden är en av kommunens tolv nämnder och har ansvar för bland annat kosthållning, lokalvård, IT, telefoni, Varberg direkt, bemanning och drift och underhåll av kommunens fastigheter.

Servicenämndens mål

Servicenämnden har brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål och inriktningar för den egna verksamheten. Nämndens övergripande mål är:

  • Servicenämnden arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan.
  • I kontakt med servicenämnden får invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt information och bästa möjliga bemötande och service.
  • Servicenämnden är en effektiv och innovativ organisation som utvecklar verksamheten utifrån de vi är till för.
  • Servicenämnden är en attraktiv arbetsgivare som värnar, utmanar och skapar möjligheter för medarbetarna.

Ansvarig förvaltning

Serviceförvaltningen förbereder och genomför de beslut som servicenämnden fattar.

Publicerad den:

Senast Ändrad: