Socialnämndens mål och ansvarsområden

Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre- och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och andra insatser till barn, ungdomar och vuxna.

Socialnämndens mål

Socialnämnden har brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål för den egna verksamheten. Socialnämndens mål för perioden 2024-2027 är:

  • Tillsammans utvecklar vi en hållbar och pålitlig välfärd där stöd och vård möjliggör för människor att färdas väl.
  • Tillsammans ställer vi om vår verksamhet för att skapa värde och uppfylla behov utifrån förväntningar och förutsättningar.
  • Tillsammans bygger vi en kultur med engagerade och delaktiga medskapare - både målgrupper och medarbetare.

Ansvarsområden

Du som har blivit äldre behöver kanske extra hjälp för att kunna bo kvar hemma eller önskar söka plats på ett äldreboende. Har du en funktionsnedsättning kan du hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv. Även du som är barn eller förälder och behöver råd, stöd eller annan hjälp kan vända dig till olika verksamheter som finns inom nämndens ansvarsområde. Rådgivning och stöd kan också till exempel handla om ekonomiskt stöd, hjälp vid missbruk eller vid våld eller hot.

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen ansvarar för de verksamheter som ligger under socialnämndens anvar och genomför de beslut som socialnämnden beslutat om.

Publicerad den:

Senast Ändrad: