Jämförelser och utvärderingar äldreomsorgen

Socialstyrelsen, Statens kommuner och landsting (SKL) och socialförvaltningen, Varbergs kommun genomför olika kvalitetsuppföljningar i de verksamheter som bedrivs inom ramen för socialnämndens ansvar.

Här nedan kan du läsa om jämförelser mellan olika utförare, det vill säga privata vård- och omsorgsföretag samt kommunens egenregi.

Jämförelser gjorda av Sveriges kommuner och landsting, SKL

Kommunernas och landstingens arbetsgivar- och intresseorganisation, SKL, genomför årligen så kallade öppna jämförelser. I öppna jämförelser kan du ta del av information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Öppna jämförelser bygger på statistik som kommunerna rapporterat in om exempelvis utbildningsnivå, verkställda beslut, delaktighet, personaltäthet osv. Klicka nedan för att läsa.

Öppna jämförelser - äldreomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldreguiden

Äldreguiden är en webbplats där du kan jämföra äldreboenden och äldreomsorg inom Sverige. Äldreguiden är en del av ett regeringsuppdrag att utveckla öppna jämförelser inom äldreomsorgen. Guiden bygger på enkätsvar från kommuner och landsting och innehåller uppgifter som kommunen rapporterat in om kvaliteten i verksamheten. Här kan du se och jämföra äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst och dagverksamhet, men också göra jämförelser kommuner emellan.

Äldreguiden Länk till annan webbplats.

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet är ett annat instrument för att få en översiktsbild av hur Varbergs kommun ligger till i förhållande till andra kommuner.

Kostnadsmått

Vidare finns olika kostnadsmått sammanställda.

Kostnadsmått Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: