Diarium och kommunarkiv

Kommunen sparar allmänna handlingar genom diarieföring. I kommunarkivet finns dokument sparade från 1863. Du kan begära ut många av de dokument som finns sparade i både diariet och kommunarkivet.

Diarium

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten, detta sker oftast genom diarieföring. En handling kan vara ett pappersdokument, till exempel ett brev, men handlingen kan även vara elektronisk i form av exempelvis ett e-postmeddelande.

Du har oftast rätt att ta del av handlingar som finns i diariet. Men vissa handlingar kan vara belagda med sekretess. Här kan du läsa mer om regler för sekretess

Om du vill ta del av handlingar i diariet

Varje nämnd i Varbergs kommun har ett diarium med inkomna, utgående och upprättade handlingar. Om du vill ta del av handlingar som finns i kommunens olika diarier ska du ta kontakt med respektive förvaltning.

Om du inte vet vilken förvaltning som är ansvarig kan du be kommunens kontaktcenter Varberg direkt om hjälp, kontakuppgifter finns på sidan Kontakta oss.

Läsa handlingar på webben

De handlingar som har varit uppe på ett möte i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan du hitta och läsa direkt på varberg.se, på sidan möten och protokoll. Även de flesta av kommunens nämnder publicerar möteshandlingar här.

Kommunarkivet

Kommunarkivet är slutarkiv för kommunen. Det innebär att den information som finns där ska sparas för alltid. Kommunarkivet ansvarar också för att bevara handlingar som kommunen behöver av juridiska skäl eller för administrativa behov.

Information som finns i arkivet

Arkivet har handlingar från 1863 och framåt. Under denna tid har två stora kommunreformer genomförts. Fram till 1952 fanns 24 landskommuner samt Varbergs stad. 1952 gick kommunerna samman och blev sju storkommuner samt Varbergs stad. Först 1971 bildades nuvarande Varbergs kommun. Arkivet har handlingar som följer hela denna process. Det är bland annat protokoll från nämnder och styrelser.

Populära handlingar i arkivet

Några typer av dokument begärs oftare ut än andra. Här listar vi några av de mest populära handlingstyperna.

  • betyg från kommunens grundskolor och gymnasieskolor
  • journalkopior från skolhälsovården (innehåller exempelvis information om vaccinationer)
  • ritningar på äldre hus.

Nationell arkivdatabas

Riksarkivet driver NAD, Nationell arkivdatabas. På riksarkivet.se Länk till annan webbplats. kan du söka i arkivförteckningar över statliga, kommunala och enskilda arkiv. Här kan du själv söka i bland annat Varbergs kommunarkivs förteckningar.

Publicerad den:

Senast Ändrad: