Korta fakta om Varbergs kommun

Här hittar du några korta fakta om Varbergs kommun.

Geografi

  • Varbergs kommun ligger i Hallands län och gränsar till Kungsbacka, Marks och Falkenbergs kommuner.
  • Kommunen har 6 mil kustremsa och landarealen är 874,4 km².
  • Kommunen har 19 tätorter och 6 serviceorter: Tvååker, Rolfstorp/Skällinge, Bua, Väröbacka/Limabacka, Veddige och Kungsäter.

Befolkning

Mer statistik om Varbergs kommun

För att få fram senaste statistiken om Varbergs kommun, använd Statistiska Centralbyråns sida: Kommuner i siffror (scb.se) Länk till annan webbplats.

Du kan även besöka Sveriges kommuner och regioners hemsida, de sammanställer årligen fakta om landets kommuner: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: