Naturvård och parker

I Varbergs är det nära till fin och värdefull natur som kommunen arbetar med att vårda, bevara och tillgängliggöra. Visste du att spännande arter som skärfläckan, havsörnen och strandpaddan också bor i Varberg? Eller att du sommartid kan besöka en kaktusplantering i centrum?