Kemikalier

Det används ett stort antal kemikalier i Sverige idag. Samtidigt som många kemikalier har en hel del bra och önskvärda egenskaper kan de även vara skadliga. För att nå en god kemikaliesäkerhet måste alla berörda skaffa sig kunskap, göra goda kemikalieval och hantera kemikalier på ett säkert sätt.