Avfall och återvinning

Avfall är ett område som berör oss alla på ett eller annat sätt. Genom att sortera ditt avfall bidrar du till en bättre miljö.