Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som är skadligt för människor och miljö och som därför måste tas omhand på ett säkert sätt.

Exempel på farligt avfall är färg, lack, lim, lösningsmedel, batterier, lysrör, glödlampor, bekämpningsmedel, kvicksilverprodukter och medicin. Även mycket små mängder farligt avfall kan orsaka stor miljöskada och i slutändan även påverka människor och djur. Det är därför viktigt att farligt avfall alltid samlas in och tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Farligt avfall får aldrig slängas med övriga sopor, slängas ute i naturen eller hällas ut i avloppet!

Gör så här med ditt farliga avfall

Lämna ditt avfall på någon av kommunens bemannade återvinningscentraler.

Batterier kan även lämnas i speciella holkar vid återvinningsstationerna eller till en del butiker.

Läkemedel kan lämnas till apotek.

Hämtning av farligt avfall

För att underlätta hanteringen har du som bor i Varberg också möjlighet att bli av med ditt farliga avfall vid din fastighet. Kontakta Vivab om du är intresserad av denna tjänst.

Våra avfallstjänster (vivab.se) Länk till annan webbplats.

Vivab:s kundservice

075-727 40 00

vivab@vivab.info

Publicerad den:

Senast Ändrad: