Lantmäteri och kartor

Här kan du läsa om vilka uppdrag och tjänster Varbergs kommun utför inom området geografisk information. Du hittar också information om den kommunala lantmäterimyndighetens verksamhet.

Varbergskartan

Utforska Varberg på Varbergskartan

Vår karttjänst innehåller över 100 kartlager med information. Här hittar du allt från skolor och äldreboenden till historiska kartor och utegym.