Lantmäteri

I Varberg har vi en kommunal lantmäterimyndighet. Det betyder att du ska vända dig till oss istället för till statliga Lantmäteriet om du vill få en lantmäteriförrättning utförd.