Arkiv och ritningar

Många fastighetsritningar, detaljplaner, bygglovshandlingar, lantmäteriakter och historiska kartor från vår kommun finns arkiverade. Varberg direkt kan hjälpa dig att hitta den handling du söker.

Du kan beställa kartor och olika handlingar från bygglovsarkivet, planarkivet samt geografisk information- och lantmäteriarkivet.

Bygglovsarkivet

I kommunens bygglovsarkiv kan du hitta handlingar från beviljade bygglov från 1864 och framåt. Om du till exempel ska köpa eller bygga om ett hus och behöver en ritning på fastigheten, kan den finnas i bygglovsarkivet.

Här är några exempel på vad du hittar i bygglovsarkivet:

  • Planritningar. Dessa visar byggnaden ovanifrån. Här kan du se planlösning, till exempel antal rum, dörrar och fönster. Varje våning i ett hus har en separat planritning. Här används oftast skala 1:100.
  • Fasadritningar. Dessa visar hur byggnaden ser ut utifrån.
  • Installationer i byggnader. Dessa visar installationer av till exempel eldstad, panna och hiss.
  • Sektionsritningar. Dessa visar hur byggnaden ser ut i genomskärning med bland annat våningshöjder och takfall.
  • Situationsritningar. Dessa visar var på fastigheten byggnaden är placerad.
  • VA och ventilationsritningar. Dessa visar hur vattenledningar och ventilationsledningar är dragna i fastigheten.
  • Övriga bygglovshandlingar.

Planarkivet

I kommunens planarkiv hittar du översiktsplaner och fastställda detaljplaner samt handlingar till övriga planärenden. I planarkivet finns också olika förordnanden, som till exempel strandskydd och naturreservat samt de bestämmelser som gäller för ett visst område.

Geografisk information- och lantmäteriarkiv

I kommunens geografisk information- och lantmäteriarkiv finns lantmäterihandlingar som är upprättade före 1971 och efter 1999. Handlingar från åren däremellan finns hos lantmäterimyndigheten i Hallands län.

Alla lantmäteriförrättningar som utförts i kommunen finns dokumenterade. Vill du veta något om till exempel historiska kartor, gränsdragning, servitutsbildning eller avstyckning när det gäller en fastighet, kan du hitta dessa handlingarna i arkivet. I arkivet finns också geotekniska undersökningar, flygbildsarkiv och historiska kartor.

Alla lantmäteriakter i Varbergs kommun finns i digital form och är tillgängliga för allmänheten.

Historiska kartor som är äldre än 1928 kan du söka efter på det statliga lantmäteriets webbplats.

Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunarkivet

Kommunarkivet är slutarkiv för kommunen. Här bevaras handlingar som kommunen behöver av juridiska skäl eller för administrativa behov. I arkivet finns handlingar från 1863 och framåt.

Diarium, arkiv och sekretess

Publicerad den:

Senast Ändrad: