Kartor och geodata

Här hittar du information mätuppdrag och kartprodukter samt vad de olika kartorna innehåller och när de används. Du kan även ta del av kartor, geografisk data och flygbilder i Varbergskartan samt jämföra nyare och äldre kartor i Historiska fönstret.