Kartprodukter

Söker du en karta med en fast skala och över ett specifikt område? Några kartor över Varberg finns som pdf-filer, dessa kan du ladda hem och använda i din dator eller skriva ut. Kartorna produceras i tre olika skalor och flertalet har A3-format. Den mest detaljerade kartprodukten har skalan 1:5 000, medan den översiktliga har skalan 1:50 000.

Översiktskarta

Översiktskartan är en topografisk karta som bland annat visar markanvändning och tätortsutbredning inom kommunen. Kartan är producerad som en storformatkarta i skala 1:50.000 med måtten 92x92 cm.

Översiktskartan finns att köpa hos Varberg direkt för 200 kronor. Du kan också själv ladda ner en PDF-version via Varbergskartan eller via länken nedan.

Översiktskarta Varberg.pdf Länk till annan webbplats.

Översiktskartan i Varbergskartan Länk till annan webbplats.

Stadsdelskarta

Stadsdelskartan visar områdesindelningen för Varbergs tätort. Kartan används bland annat för namnsättning av områden. Kartan är producerad som storformatkarta i skala 1:10 000 med måttet A2.

Stadsdelskartan finns att köpa hos Varberg direkt för 200 kronor. Du kan också själv ladda ner en PDF-version via Varbergskartan eller via länken nedan.

Stadsdelskarta Varberg.pdf Länk till annan webbplats.

Stadsdelskartan i Varbergskartan Länk till annan webbplats.

Kartatlas

Kartatlas är en kartprodukt som täcker hela kommunen. Denna atlas består av totalt 137 stycken enskilda kartblad. Kartatlasen finns i två versioner, dels som topografisk karta och dels som flygbildskarta. Alla kartblad är producerade i skala 1:10 000 med måttet A3.

Ladda ner kartblad som PDF-version via Varbergskartan, och skriv ut själv.

Kartatlas i Varbergskartan Länk till annan webbplats.

Ortskarta

Ortskartan är en kartprodukt över kommunens alla mindre orter och tätorter. Utöver topografi och markanvändning innehåller kartan lokalnamn och gatunamn. Kartan produceras i skala 1:10 000 med måttet A3.

Ladda ner kartblad som PDF-version via Varbergskartan, och skriv ut själv.

Ortskarta i Varbergskartan Länk till annan webbplats.

Adresskarta

Adresskartan är vår mest detaljerade karta över alla kommunens tätorter. Utöver topografi och markanvändning innehåller den fastighetsgränser och beteckningar. Kartan är i skala 1:5 000 och finns både som storformat (A0) och som inzoomad tätortskarta (A3).

Ladda ner kartblad som PDF-version via Varbergskartan, och skriv ut själv. Vi länken nedan ser du som exempel adresskartan över centrala Varberg. Notera att en version av kartan är i storformat (A0). Storformatkartan över Varbergs tätort finns att köpa hos Varberg direkt för 200 kronor.

Adresskarta centrala Varberg.pdf Länk till annan webbplats.

Adresskartan i Varbergskartan Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: