Vatten och avlopp

Alla som bor och arbetar i kommunen ska ha tillgång till friskt, rent och gott vatten i kranen. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Varbergs kommun är Varberg Vatten AB. Drift och underhåll av anläggningarna utförs av Vivab på uppdrag av huvudmannen.

Information

Vivabs webbplats

Felanmälan vatten och avlopp

Du kan göra en felanmälan på kommunalt vatten och avlopp till Vivab:s kundservice.

Vivabs kundservice