Dagvatten

Att ta hand om dagvatten, regn- och smältvatten, blir viktigare i takt med ökad byggnation och klimatförändringar. Kommunen ansvarar för planering av dagvattenlösningar och omhändertagande av dagvatten inom kommunalt verksamhetsområde. Du som fastighetsägare ansvarar för omhändertagande av dagvatten på din fastighet.

Information

Vivabs webbplats