Ledningsnät, anslutning till fastighet

Du som äger en fastighet kan, om det är möjligt, ansluta den till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du betalar en engångssumma för att ansluta dig.

För att kunna ansluta din fastighet ska fastigheten ligga inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Om du inte vet om din fastighet finns i verksamhetsområdet, se karta på Vivabs webbplats.

Vivab ansvarar för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Vivabs webbplats

Vill du ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp? Läs mer och gör anmälan hos Vivab (Vatten och Miljö i Väst AB).

Senast publicerad: