Avgifter för vatten och avlopp

I Varbergs kommun är det kommunala bolaget Vivab som ansvarar för att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten. Vatten- och avloppstaxan du ska betala bestäms av hur mycket vatten du förbrukar, hur stor vattenmätare du har, de vattentjänster som finns och i vilken typ av fastighet du bor.

Taxan täcker kostnaden för produktion och distribution av dricksvattnet, bortledning av avloppsvatten och rening av avloppsvatten vid reningsverk.

Avgiften för taxan beslutas varje år av kommunfullmäktige.

Kostnad för vatten och avlopp (vivab.se) Länk till annan webbplats.

Vivab:s kundservice

0757-27 40 00

vivab@vivab.info

Publicerad den:

Senast Ändrad: