Samhällsutveckling

När Varberg växer och områden förändras behövs en bra planering av hur mark- och vattenområden ska användas. Här hittar du kommunens planer och strategier för samhällsbyggnad och kan läsa mer om hur vi satsar på utveckling av stad och landsbygd.