Landsbygd

Nästan hälften av Varbergs invånare bor på landsbygden. För kommunen är det viktigt att erbjuda attraktiva livsmiljöer på en levande landsbygd. Landsbygdsstrategi och ortsutvecklingsstrategier tillsammans med andra styrdokument pekar ut riktningen för vårt arbete med landsbygdsfrågor.