Översiktsplan och detaljplaner

Kommunen ansvarar för planering av mark- och vattenområden. Olika planer visar hur kommunen ska utvecklas och hur mark och vatten ska användas i framtiden.