Strategier och planer för samhällsbyggnad

När vi planerar det växande Varberg finns det ett antal strategier och planer, som styr hur vi utvecklar nya områden. Det kan handla om hur vi bygger i befintlig stad, vilka trafiklösningar som väljs och hur vi formar en trevlig livsmiljö när vi bygger nytt.