Fördjupade översiktsplaner

En fördjupad översiktsplan, FÖP, är en ändring av den kommunövergripande översiktsplanen för en del av kommunens yta. Den ger en mer detaljerad vägledning för samhällets utveckling och kan tas fram för att hålla översiktsplanen aktuell om förutsättningar ändras.

Varbergs kommun har tagit fram ett antal fördjupade översiktsplaner för olika delar av kommunen. Planerna omfattar områden eller orter med viss omnejd. De fördjupade översiktsplanerna skapar förutsättningar för områdena att utvecklas och stärkas. Planerna redovisar hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Precis som översiktsplanen är de fördjupade översiktsplanerna inte juridiskt bindande utan vägledande underlag för efterföljande beslut.

De fördjupade översiktsplanerna i Varbergs kommun har arbetats fram i nära dialog med boende och verksamma i områdena.

Här nedan kan du ta del av de fördjupade översiktsplanerna. Du kan även se planförslagen i kommunens digitala karta genom att klicka på kartan ovan.

Fördjupad översiktsplan för Rolfstorp-Skällinge

Den fördjupade översiktsplanen för Rolfstorp-Skällinge antogs av kommunfullmäktige 2020-10-20.

Fördjupning för Rolfstorp och Skällinge - Planförslag Pdf, 2.7 MB.

Bilaga 1: Mark och vattenanvändningskarta

Bilaga 2: Granskningsutlåtande Pdf, 10.7 MB.

Bilaga 3: Värden och hänsynskarta för Rolfstorp Pdf, 4.5 MB.

Bilaga 4: Värden och hänsynskarta för Skällinge Pdf, 4.7 MB.

Bilaga 5: Planeringsunderlag Pdf, 2.2 MB.

Fördjupad översiktsplan för Veddige

Den fördjupade översiktsplanen för Veddige antogs av kommunfullmäktige 2020-09-15.

Fördjupning för Veddige - Planförslag Pdf, 2.8 MB.

Bilaga 1: Mark och vattenanvändningskarta

Bilga 2: Granskningsutlåtande Pdf, 2.2 MB.

Bilaga 3: Värden och hänsynskarta Pdf, 5.4 MB.

Bilaga 4: Planeringsunderlag Pdf, 1.7 MB.

Fördjupad översiktsplan för Tvååker

Den fördjupade översiktsplanen för Tvååker antogs av kommunfullmäktige 2020-05-19.

Fördjupning för Tvååker - Planförslag Pdf, 2.6 MB.

Bilaga 1: Mark och vattenanvändningskarta

Bilaga 2: Granskningsutlåtande Pdf, 2.3 MB.

Bilaga 3: Värden och hänsynskarta Pdf, 2.9 MB.

Bilaga 4: Planeringsunderlag Pdf, 2.1 MB.

Fördjupad översiktsplan för Kungsäter

Den fördjupade översiktsplanen för Kungsäter antogs av kommunfullmäktige 2020-05-19.

Fördjupning för Kungsäter - Planförslag Pdf, 2.3 MB.

Bilaga 1: Mark och vattenanvändningskarta

Bilaga 2: Granskningsutlåtande Pdf, 1.4 MB.

Bilaga 3: Värden och hänsynskarta Pdf, 2.2 MB.

Bilaga 4: Planeringsunderlag Pdf, 2.1 MB.

Fördjupad översiktsplan för Norra kusten

Den fördjupade översiktplanen för Norra Kusten antogs av kommunfullmäktige 2017-02-14.

Fördjupning för Norra kusten - Planförslag Pdf, 37.5 MB.

Bilaga 1: Granskningsutlåtande Pdf, 5.8 MB.

Fördjupad översiktsplan för Stadsområdet

Den fördjupade översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2010-06-15.

Fördjupning för stadsområdet- Planförslag Pdf, 4.5 MB.

Ny fördjupad översiktsplan för Väröbacka

En ny fördjupad översiktsplan för Väröbacka ska nu tas fram för att kunna ge mer detaljerad vägledning för en ny tågstation och den fortsatta utbyggnaden av Väröbacka.

Fördjupad översiktsplan för Väröbacka

Kontakt
Samhällsutvecklingskontoret

Publicerad den:

Senast Ändrad: