Livsmedel och hälsa

Kommunen har ansvaret för kontroll enligt gällande livsmedelslagstiftning, vilket bland annat innebär registrering och inspektion av livsmedelsanläggningar. Kommunen arbetar också med åtgärder för att förebygga och undanröja olägenhet för människors hälsa, till exempel problem med buller, ventilation, temperatur och drag, fukt och mögel eller radon.