Hälsoskydd

Hälsoskydd omfattar åtgärder för att förebygga och undanröja olägenhet för människors hälsa, till exempel problem med buller, ventilation, temperatur och drag, fukt och mögel eller radon.