Störande lukter

Matos, tobaksrök, avloppslukt, vedeldningsrök, avfall, gödsel och avgaslukt är exempel på lukter som kan vara störande när de tränger in i bostaden. De kan bedömas som olägenhet för människors hälsa beroende på typ av lukt men även beroende på hur mycket och hur ofta det luktar.

Lukter kan komma från grannar, trapphus eller verksamheter, till exempel restauranger och industrier, i eller utanför huset. Om lukten är tydlig och förekommer ofta eller under längre tid bör orsaken undersökas.

Lukter i bostäder kan bedömas som olägenhet för människors hälsa beroende på typ av lukt men även beroende på hur mycket och hur ofta det luktar. En del lukter kan komma från ämnen som är hälsofarliga. Andra lukter kanske inte ger direkta hälsobesvär, till exempel matos, men om lukten är omfattande och förekommer ofta kan den ändå i vissa fall bedömas som en olägenhet.

Gödsel och lantbruk

På våren och sommaren hör det till det normala att det luktar gödsel titt som tätt när det sprids gödsel på åkrarna. Detta är oftast inget som klassas som en olägenhet för människors hälsa då det oftast handlar om tillfälliga störningar. Tillfälliga störningar som inte innebär någon fara för hälsan eller miljön kan man behöva acceptera, även om man tycker att det är otrevligt.

Förebygga problem

För att förebygga problem kan du hålla uteluftsventilerna öppna i din bostad. Dina fönster ska vara stängda när du lagar mat eftersom dina grannar annars kan störas av matos. En väl fungerande ventilation är viktigt för att hålla undan lukter utifrån.

För att minska problem med störande gödsellukt för närboende bör man som lantbrukare undvika att sprida stallgödsel och andra organiska gödselmedel före eller under helger, om det går, samt välja att sprida vid lämplig väderlek.

På vår sida för vedeldning kan du hitta tips på förebyggande åtgärder för att minska risken för rök- och luktbildning.

Om du störs

Störs du av lukter utifrån kontaktar du först och främst din fastighetsägare om du bor i en hyresrätt. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningen. Kommer lukten från en restaurang eller industri som ligger i närheten pratar du med ägaren och talar om att du störs av lukten. Fortsätter problemen har du möjlighet att kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Publicerad den:

Senast Ändrad: