Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga nytt, ändra eller riva en byggnad eller anläggning behövs ofta någon form av tillstånd.  Här kan du bland annat läsa om bygglov, marklov, rivningslov och anmälningsärenden.